Δείτε σπουδαία επαγγελματικά δικαιώματα μη δημοφιλών σχολών και τις σχολές που δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014 10:44
Μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να “κλειδώσουν” το τελικό Μηχανογραφικό τους, και δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι, αλλά και οι γονείς αυτών, που δε γνωρίζουν τις επαγγελματικές δυνατότητες, που παρέχουν πολλές Σχολές  και Τμήματα, ιδιαίτερα μάλιστα μη δημοφιλών επιλογών, αλλά και ότι πολλές Σχολές και Τμήματα δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αντίστοιχα. 

Ακολουθούν «Τα μυστικά του Μηχανογραφικού» και συγκεκριμένα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και οι “παγίδες” Σχολών / Τμημάτων.
 
Τα σπουδαία επαγγελματικά δικαιώματα 
 
– Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: και δικαιώματα Οικονομολόγου. 
 
– Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειος: και δικαιώματα Κοινωνιολόγου.
 
– Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου: και δικαιώματα Κοινωνιολόγου.
 
– Τμήμα Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Κοινωνιολόγος ή Δάσκαλος (Ειδικής Αγωγής).
 
– Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης – Πολιτικής Επιστήμης: Πολιτικός Επιστήμονας.
 
– Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Θράκης – Κοινωνικής Διοίκησης: Κοινωνικός Λειτουργός.
 
– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειος: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ: Μαθηματικός ή Φυσικός.
 
– Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιά: δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Αλεξανδρούπολη: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
 
– Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιωάννινα: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
 
– Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Λάρισα: και δικαιώματα Βιολόγου (ΠΕ 04).
 
– Τμήμα Ναυπηγών, Μηχανολόγων / Μηχανικών: Ναυπηγοί και επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγων / Μηχανικών.
 
– Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κλάδος ΠΕ 08 (Δυνατότητα διδασκαλίας στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση Καλλιτεχνικών Μαθημάτων).
 
– Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη): και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικός.
 
– Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Κρήτης: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
 
– Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
 
– Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
 
– Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δυτικής Μακεδονίας: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
 
– Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πληροφορικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
 
– Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πληροφορικός και Οικονομολόγος.
 
– Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Πειραιά: Πληροφορικός και Οικονομολόγος.
 
– Τμήμα Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στατιστικολόγοι και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά: Στατιστικολόγοι και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και Αθήνας: και δικαιώματα Γεωπόνου.
 
– Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Σάμου: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειος: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Μυτιλήνη: Ιχθυολόγος και Περιβαλλοντολόγος.
 
– Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά: Πληροφορικός.
 
– Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά: και δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήματα Μηχανολόγων / Μηχανικών: εγγράφονται στο ΤΕΕ και έχουν κατοχυρωμένα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Ηλεκτρολόγους / Μηχανικούς.
 
Οι “παγίδες”
 
– Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων Αθήνας και Ιωαννίνων: δεν έχουν δικαιώματα Ψυχολόγου.
 
– Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Μυτιλήνης: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος): δεν αναγνωρίζονται ως Μηχανικοί, αλλά μπορούν να εργαστούν ως Οικονομολόγοι, εφόσον επιλέξουν την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.
 
– Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αιγαίου (Σύρος): δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Επιστήμης Υλικών Πάτρας: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων: δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ, αλλά ούτε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων: το πτυχίο του Τμήματος δεν αποτελεί πτυχίο Νηπιαγωγού αλλά Βρεφονηπιοκόμου.
 
– Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δυτικής Μακεδονίας: δεν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 19, Πληροφορικής.
 
– Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Αθήνας: χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 
– Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά: χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και Αθήνας: χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Οικονομολόγου.
 
– Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κόρινθος: όχι Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, παρά μόνο με κατάλληλο μεταπτυχιακό.
 
Πηγή: epoli.gr