Δεν εκλέχτηκε συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 23:19

Εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έγινε στο δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης.

Υποψηφιότητα έθεσαν οι Γιώργος Καρπούζος, Κώστας Κυριακόπουλος και Κωνσταντίνος Γαλιώτος.Μετά από μυστική ψηφοφορία, έλαβαν

Καρπούζος 0

Κυριακόπουλος 6

Γαλιώτος 8

Λευκά – ‘Άκυρα 13

Κατά συνέπεια, δεν εκλέχτηκε Συμπαραστάτης και ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία.

Στη δεύτερη ψηφοφορία, έλαβαν …

Καρπούζος 3

Κυριακόπουλος 5

Γαλιώτος

Λευκά – ‘Άκυρα 11

Αποτέλεσμα ήταν να μην εκλεγεί ξανά κανείς και να επαναληφθεί η διαδικασία στην επόμενη συνεδρίαση.