Δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές της Τρίπολης το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:31

Έχοντας υπόψη : α)Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.1 195112021 (ΦΕΚ 724Β) ΚΥΑ περί ” Τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ1αΙΓ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τον κορωνοϊού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ωρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ωρα 6:00»”

β) Την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 (ΦΕΚ 648Β) ΚΥΑ περί ” Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τον κορωνοϊού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ωρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ωρα 6:00 “.O Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δραστηριοποιούμενους παραγωγούς, επαγγελματίες πωλητές και καταναλωτές ότι, λόγω της ένταξης του Δήμου μας στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στην Πλ. Βαλτετσίου και Πλ. Θεοκρίτου το Σάββατο στις 27/2/2021.