“Δια περιφοράς” συνεδρίαση για τη Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 19:07

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας καλούμε τη 17η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 18:00 έως 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά), σύμφωνα με την αριθ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφενείο – σνακ μπαρ» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία «Μαρνέρη Χριστίνα του Αποστόλου»,  που βρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου 71 στην Τρίπολη.

 

Παρακαλούνται τα μέλη όπως αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης – πρότασης που έχει  αποσταλεί, στο emaildimotikhkoinothta@gmail.com κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ