“Δια περιφοράς” συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 19:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 3η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 18:00 έως 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά), σύμφωνα με την αριθ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο με δικαίωμα έψησης» στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία «Μάγκλαρης Παρασκευάς του Παναγιώτη.», που βρίσκεται επί της οδού Καλαμών 1 στην Τρίπολη.

Παρακαλούνται τα μέλη όπως αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων που έχουν  αποσταλεί, στο emaildimotikhkoinothta@gmail.com κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ