Διαδικτυακές διαλέξεις στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου της Κοινωνίας

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 18:44

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ανακοινώνει τη διοργάνωση κύκλου συνολικά τεσσάρων
διαδικτυακών διαλέξεων στο πλαίσιο του «Πανεπιστημίου της Κοινωνίας». Οι εν
λόγω διαλέξεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
«EURopen: Για μία Ανοιχτή Ευρώπη. Πολιτισμοί, φιλοσοφία, ιστορία» (Jean Monnet
Module) και θα δώσουν την ευκαιρία στους/στις ενδιαφερόμενους/ες να
διευρύνουν τις γνώσεις και τον προβληματισμό τους για ζητήματα ιστορίας,
πολιτισμού και φιλοσοφίας, τα οποία θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους
πανεπιστημιακούς καθηγητές και ειδικούς ερευνητές.
Για την παρακολούθηση των διαλέξεων, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν, οι
ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 26
Μαρτίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων (κ. Ματίνα Γκουβούση: matina@uop.gr). Σε όσους/ες παρακολουθήσουν
τουλάχιστον τρεις από τις διαλέξεις, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής (επισυνάπτονται αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα των ομιλητών):
Ημερομηνία Ομιλητής Θέμα διάλεξης
22/3/2021, ώρα 17:00 Χρήστος Μαρσέλος (δοκιμιογράφος, μεταφραστής)

«Καταβολές και δισταγμοί της Ευρώπης»
5/4/2021, ώρα 17:00 Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Καθηγητής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
«Η διεθνής θέση της μεταπολεμικής Ευρώπης»
19/4/2021, ώρα 17:00 Ιφιγένεια Μποτουροπούλου
(Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
«Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης στην τέχνη»
17/5/2021, ώρα 17:00 Σταύρος Περεντίδης (Ομότιμος Καθηγητής
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)
«Βυζάντιο – Ευρώπη – Ουμανιστές»
Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή αναμετάδοση των διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί
μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex. Στους/Στις συμμετέχοντες/ουσες θα στέλνεται
κάθε φορά ειδικός σύνδεσμός, ο οποίος θα επιτρέπει την παρακολούθηση.