Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Μελιγούς – Ξηροπηγάδου και Κορακοβουνίου»

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 12:33

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προχώρησε σε διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Μελιγούς – Ξηροπηγάδου και Κορακοβουνίου» προϋπολογισμού 46.373,28€ συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.Πρόκειται για τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δημοτικών και αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Μελιγούς, Ξηροπηγάδου και Κορακοβουνίου. Οι συγκεκριμένες θέσεις υποδείχθηκαν ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Κοινοτήτων. Η τσιμεντόστρωση των δρόμων θα γίνει στα υφιστάμενα πλάτη τους χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Με συνεχή και καθημερινή δουλειά βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας».