Διαγωνισμός για το έργο “Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς – Φάση Α'”

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 19:11

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Α», με προϋπολογισμό μελέτης 241.800,00 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 15-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.Για να “κατεβάσετε” τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!