Διαγραφή οφειλών ζητούν οι ομάδες από την ΕΠΣ Αρκαδίας και τον Δήμο Τρίπολης

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 19:39

Την διαγραφή σχετικών ατομικών ειδοποιήσεων περί οφειλών από τη χρήση των αθλητικών χώρων και συγκεκριμένα για τους περισσότερους από τη χρήση του Γηπέδου Φιλικών για προπονήσεις των σωματείων και τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων ζητούν οι ομάδες της ΕΠΣ Αρκαδίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

  1. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας.
  2. Δήμο Τριπόλεως.

Αξιότιμοι Κύριοι

Άπαντες οι αιτούντες είμαστε εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών Σωματείων με έδρα τον Δήμο Τριπόλεως και αγωνιζόμαστε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Αρκαδίας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.

Αφορμή της κοινής μας δηλώσεως υπήρξε η αποστολή εκ μέρους της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Τριπόλεως σχετικών ατομικών ειδοποιήσεων περί οφειλών από τη χρήση των αθλητικών χώρων και συγκεκριμένα για τους περισσότερους εξ ημών από τη χρήση του Γηπέδου Φιλικών για προπονήσεις των σωματείων μας και τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων προηγούμενων χρήσεων, ήτοι  ετών 2018-2019 και 2019-2020 και με ημερομηνία λήξεως αποπληρωμής την 31.12.2021.

Οι ως άνω οφειλές προέρχονται ασφαλώς από προηγούμενες χρήσεις, όπου τα σωματεία μας λειτουργούσαν κανονικά και μπορούσαν να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι υμών, αλλά δυστυχώς καλύπτουν και την περσινή αγωνιστική περίοδο, όπου το πρωτάθλημα διεκόπη λόγω της πανδημίας covid -19  και οπωσδήποτε αφορούν και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, όπου το πρωτάθλημα έχει διακοπεί από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 και καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής η επανέναρξη του με τα έως τούδε επιδημιολογικά δεδομένα.

Δυστυχώς, άπαντες έχουμε πληγεί από την επιδημία, κάτι που έχει προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα στον προσωπικό – επαγγελματικό  οικονομικό μας προγραμματισμό και αλληλένδετα και στον αντίστοιχο προγραμματισμό αναφορικά με τις ομάδες, τις οποίες προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανές σε ένα ιδιαιτέρως επιβαρυμένο κλίμα.

Είναι παγκοίνως γνωστή η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ομάδες σε όλα τα αθλήματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εν τάχει, αναφέρουμε ότι έχουν εκμηδενισθεί οι χρηματοδότες και οι χορηγοί μας κατά το διάστημα αυτό του lockdown. Εξαιτίας της διακοπής του Πρωταθλήματος,  της παύσης λειτουργίας των ακαδημιών ποδοσφαίρου, της αναβολής διεξαγωγής εκδηλώσεων -πανηγυριών την καλοκαιρινή περίοδο που αποτελεί πηγή εσόδων για αρκετούς εξ ημών, της μη διεξαγωγής χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και αντίστοιχα της κοπής πίτας, της μη εκδόσεως εισιτηρίων εξαιτίας απαγορεύσεως προσέλευσης του κόσμου στα γήπεδα, της αναστολής λειτουργίας του εμπορίου και της εστίασης στην πόλη μας που αποτελεί πηγή διαφημιστικών εσόδων, έχουν οδηγήσει τα σωματεία μας σε οικονομική ασφυξία και τείνουν στην πλήρη αδυναμία κάλυψης των πάσης φύσεως υποχρεώσεών μας.

Καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα ουδείς εξ ημών αιτήθηκε την παροχή οικονομικής στήριξης, όπως πληροφορούμαστε ότι εδόθη σε σωματεία όμορων δήμων της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας αναλογιζόμενοι την ανάγκη για ενίσχυση οικονομικά ευπαθών συμπολιτών μας, οι οποίοι και χρήζουν αρωγής και βοήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου και ευρίσκονται ασφαλώς σε πρώτη προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, καθόλη την διάρκεια των ετών έχουμε βιώσει τον τρόπο λειτουργίας του γηπέδου Φιλικών με προπονήσεις στο μισό γήπεδο, τους τραυματισμούς αθλητών μας λόγω της φθοράς του τάπητα από την συνεχή χρήση εξαιτίας της ελλείψεως αγωνιστικών χώρων στον Δήμο Τριπόλεως.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω πραγματικών και ανυπέρβλητων δεδομένων που έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη την λειτουργία των σωματείων μας τα δύο τελευταία πολύ δύσκολα έτη για όλους μας και είναι πιθανό ότι θα οδηγήσουν πολλούς εξ ημών σε αδυναμία διατήρησης των σωματείων που μέχρι τώρα ήταν απολύτως υγιή στις υποχρεώσεις τους,

δια της παρούσης ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ όπως, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Τριπόλεως και με την συνδρομή και την συναίνεση των εκπροσώπων των πολιτικών συνδυασμών, εγκρίνετε την διαγραφή των επί μέρους ατομικών ειδοποιήσεων οφειλών των σωματείων μας, απόφαση που θα περιορίσει την οικονομική μας επιβάρυνση και θα αποτελέσει «ανάσα» για όλους μας.

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  1. ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ