Διακήρυξη της “Οικολογικής Κίνησης του Μοριά”

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014 21:10
Εμείς, τα μέλη του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων Πελοποννήσου  που υπογράφουμε το παρόν κείμενο,  ιδρύουμε την Οικολογική  Κίνηση του Μοριά με τις εξής βασικές αρχές, τις οποίες θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση.
Δηλώνουμε ταυτόχρονα ότι  δεν θα συμμετάσχουμε στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές με κανένα σχήμα, αλλά θα υποστηρίξουμε πριν και μετά τις εκλογές όσες δυνάμεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση:

•Η ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να ξεκινήσει από τα κάτω και αυτή η προσπάθεια μπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί, πρώτα απ΄ όλα πολιτικά, από την Τ.Α., δηλ. από την αιρετή Περιφέρεια και τους Δήμους. Πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να παραχθεί τοπικό εισόδημα για και αντίστοιχα από τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.
•Όταν οι περισσότεροι στην Ελλάδα μιλούν μόνο για την οικονομική κρίση, εμείς εξακολουθούμε να αναδεικνύουμε την κλιματική αλλαγή, ως την βασική απειλή για την ζωή  στη γη, και προτείνουμε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί και στον Μοριά η ρύπανση που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.
•Είμαστε υπέρ της εναλλαγής και της ανακλητότητας εκείνων που εκλέγονται σε θέσεις οργάνων της περιφερειακής κίνησης αλλά και των αιρετών που θα εκλεγούν. 
•Ο ’’Καλλικράτης’’ είχε ως αποτέλεσμα ένα συγκεντρωτικό μοντέλο Αυτοδιοίκησης με μεταφορά αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στην Αυτοδιοίκηση, με παράλληλη αφαίρεση χρηματοδοτικών πόρων.
 
Οι προτάσεις μας είναι :
•Παραγωγική και Πολιτιστική Αναζωογόνηση του τόπου, Αξιοποίηση του ντόπιου φυσικού πλούτου με Οικολογική Συμβατότητα έργων – μέτρων – δράσεων, Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Αποκέντρωση – Συμμετοχική Δημοκρατία. Πολιτική υποστήριξη, Θεσμική κατοχύρωση, Χρηματοδότηση τοπικών συνεταιριστικών ή άλλης μορφής εταιρικών σχημάτων Κοινωνικής Οικονομίας στον Αγροτικό Τομέα, στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και στην ανάπτυξη μέτρων και έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας, στη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων κ.λπ.
•Περιφερειακό ή τοπικά Δημοπρατήριο/-α ντόπιων αγροτικών προϊόντων
•Όχι μεταλλαγμένα στην Πελοπόννησο. Υποστήριξη αγροτικών και ευρύτερα κοινωνικών πρωτοβουλιών για τη διάσωση και διάδοση της χρήσης ντόπιων παραδοσιακών σπόρων
•Λειτουργία των Θεσμών : διαφάνεια – έλεγχος – συμμετοχή.  Όχι στην Σπατάλη – Ναι στη φειδωλή χρήση και εξοικονόμηση χρηματοδοτικών πόρων 
•Συλλογικά (δημόσια/κοινωνικά) Αγαθά : Διάσωση – Προστασία – Φροντίδα – Αξιοποίησή τους. Στην κατεύθυνση αυτή στήριξη μορφών Κοινωνικής Οικονομίας μέσω Συμπράξεων μεταξύ Περιφερειακού/Δημοτικού και Κοινωνικού Τομέα
•Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της Περιφέρειας και των Δήμων με ενίσχυση των μέτρων μόνωσης των κτιρίων,  εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ
•Είμαστε υπέρ περιβαλλοντικά αποδεκτής χωροθέτησης έργων ΑΠΕ. Το ενεργειακό μέλλον (και) της Πελοποννήσου ανήκει στις ΑΠΕ και σε έργα-μέτρα-δράσεις-νοοτροπία Εξοικονόμησης Ενέργειας, στη μειούμενη χρήση του λιγνίτη και ορυκτών καυσίμων. Όχι στην  εξόρυξη πετρελαίου στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
•Φυσικοί πόροι –  Φυσικές περιοχές : Ανάδειξη και προστασία, οικολογική διαχείρισή τους. Όχι στην ιδιωτικοποίησή τους.
•Προστασία πανίδας και χλωρίδας 
•Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, δασολογίου και κτηματολογίου. Χωρίς χρήσεις γης δεν νοείται καμιά πολιτική αειφορίας οικονομικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
•Προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων για το νερό για κάθε υδρολογική λεκάνη της Πελοποννήσου, ενεργοποίηση της οδηγίας 2000/60 για το νερό στην Πελοπόννησο. Ιεράρχηση χρήσεων του νερού. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού.
•Τουρισμός συνδεδεμένος με την κοινωνία. Σαφής αντίθεση στις μεγάλες  τουριστικές μονάδες και τα γήπεδα golf, οι οποίες ανταγωνίζονται ευθέως τον παραδοσιακό τουρισμό, τις παραδοσιακές χρήσεις γης, τους φυσικούς πόρους, τα μικρά εισοδήματα και τις μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες.
•Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων : 
α. Όσον αφορά τη Μέθοδο. Η μόνη ενδεδειγμένη από κάθε πλευρά είναι η ΄΄Εναλλακτική Διαχείριση΄΄, ήτοι : Μείωση παραγωγής απορριμμάτων, Επαναχρησιμοποίηση υλικών, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση ή και ενεργειακή αξιοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, Υγειονομική Διάθεση Υπολειμμάτων, με τη συστηματική ενημέρωση – πληροφόρηση και ενεργό συμμετοχή των δημοτών.
β. Όσον αφορά τους Φορείς Διαχείρισης : Τοπικά επιχειρηματικά σχήματα κοινωνικής βάσης και Κοινωνικής Οικονομίας. Θεσμοθέτηση επιλογής από τον δημότη Παρόχου υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων με ταυτόχρονη καταβολή σχετικών τελών μόνον και μόνον σε αυτόν. Ο συμβαλλόμενος Πάροχος μπορεί να είναι ο Δήμος, μπορεί όμως να είναι και τοπική εταιρεία κοινωνικής βάσης.
γ. Με βάση τα παραπάνω, είμαστε αντίθετοι στους σχεδιασμούς κυβέρνησης και του περιφερειάρχη Τατούλη για κατασκευή  τριών μεγάλων μονάδων διαχείρισης των ΑΣΑ Πελ/σου. Πρόκειται για επιλογή που υλοποιούμενη θα είναι από κάθε πλευρά επιζήμια (οικονομική, οικολογική, κοινωνική, πολιτισμική) για τους δημότες, για τις τοπικές κοινωνίες και για το φυσικό περιβάλλον της Πελοποννήσου, δεσμεύοντας τους Δήμους και τους πολίτες για 27 και πλέον χρόνια.
•Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ειδικών ομάδων του πληθυσμού (Ρομά, μετανάστες) αλλά και των ΑΜΕΑ
•Επαναλειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Προτεραιότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χαμηλού ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώματος
•Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων
• Παιδεία :Η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως θεμελιώδης κοινωνική υποδομή και προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα οποιασδήποτε κοινότητας, για τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο και την αναζωογόνηση των χωριών και της περιφέρειας των Δήμων, χρήζει ανάλογης, επεξεργασμένης στα δεδομένα της κρίσης, πολιτικής από πλευράς Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 
Βασίλης Γιόκαρης
Ευάγγελος Σπινθάκης
Φαίη Σταματιάδη