Διακοπές ρεύματος την Τρίτη σε περιοχές της Τρίπολης

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 13:02

Την Τρίτη 06/09/2016, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο Τ.Δ. Τρίπολης (οδός Άτλαντος καθώς και τμήμα της περιφερειακής οδού από τη διασταύρωση της μεραρχίας ώς τη νησίδα πριν τη γέφυρα) από τις 08:00 έως τις 12:00. καθώς και στο Τ.Δ. Πάπαρι από τις 08:00 έως τις 15:00

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359-242373 & 1050 (βλάβες)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ