Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο της Τρίπολης για εργασίες ελαιοχρωματισμού κτηρίου

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 12:12

Χορηγούμε στον κ. Χρήστο Λυμπερόπουλο άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Ήρας, από τη συμβολή της με την οδό Ιωσήφ Ανδρούσης έως τη συμβολή της με την οδό Ερυμάνθου, την Δευτέρα 30-09-2019 και κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00, προκειμένου να σταθμεύσει το γερανοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ 2630 για την
πραγματοποίηση ελαιοχρωματισμών κτιρίου με την χρήση καλαθιού.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.