Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο της Τρίπολης λόγω κατεδάφισης κτιρίου

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 13:12

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας, λόγω κατεδάφισης κτιρίου:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ
Χορηγούμε άδεια χρήσης δρόμου στον κ.Γρίτση Κων/νο, στην οδό Στριφτόμπολα, από τη συμβολή της με την οδό Μαινάλου έως τη συμβολή της με την οδό Αναγνωσταρά, προκειμένου να προβεί σε κατεδάφιση κτιρίου.Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην ανωτέρω οδό θα γίνεται διακοπή κυκλοφορίας εκ περιτροπής και κατά τις ανάγκες των εργασιών, την Παρασκευή 30-10-2020 και το Σάββατο 31-10-2020

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ