Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο της Τρίπολης λόγω κατεδάφισης κτιρίου

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 12:58

Ο Δήμος Τρίπολης,με απόφαση του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Κανελλόπουλου ,χορηγεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου για την υλοποίηση εργασιών:

Άδεια χρήσης δρόμουΧορηγούμε άδεια χρήσης δρόμου στην Αφοι Μιχάλη Καγιάννη Ο.Ε.,προκειμένου να προβεί σε εργασίες κατεδάφισης κτιρίου(λόγω επικινδυνότητας), στην οδό Αλ.Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό Παπαρηγοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ακαδημίας,ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή  12 ή 13-12-2019 και το Σάββατο 14-12-2019 μεταξύ των ωρών 08.00 έως 15.00.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η οδός θα παραμείνει κλειστή τις ανωτέρω ημέρες και ώρες τμηματικά και κατά τις ανάγκες των εργασιών.

Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.