Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμο της Τρίπολης λόγω στάθμευσης γερανοφόρου οχήματος

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 12:53

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κ. Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας λόγω στάθμευσης γερανοφόρου οχήματος:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Καραλή Κω/νο, άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην οδό Αγ.Κων/νου 6, από τη συμβολή της με την οδό Παπαρηγοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Δημοσθένους , το Σάββατο 24-10-2020 και κατά τις ώρες 09.00 έως 11.00, προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα για την πραγματοποίηση εκφόρτωσης ξυλείας για την επισκευή σκεπής στην οικία του.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ