Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της ΕΟ Τρίπολης-Ολυμπίας λόγω έργων

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 08:52

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας, θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Τρίπολης-Ολυμπίας στη χ.θ. 4+400 σύμφωνα με την 392/10-09-2018 (ΑΔΑ:7ΜΡ77Λ1-ΩΘΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου από τη Δευτέρα 24-09-2018 και ώρα 7:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 28-09-2018.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται σε παράλληλη οδό σύμφωνα με τη σήμανση που θα έχει τοποθετηθεί επί της Ε.Ο. Τρίπολης-Ολυμπίας.