Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Αποστολοπούλου

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019 14:03

Ο Δ.Τρίπολης με υπογραφή του Αντιδημάρχου κ.Αλεξάνδρου Κανελλόπουλου παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης :

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Παναγιώτη Μαλλίρη, άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αποστολοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Δαρειώτου έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη, την Κυριακή 13-10-2019 και κατά τις ώρες 9.00 έως 15.00 , προκειμένου να σταθμεύσει γερανοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 2630 για να προβεί σε οικοδομικές εργασίες (με την χρήση καλαθιού).

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερόμενου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ