Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 19:00

Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης» εκτιμώμενης αξίας 174.560,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.Συνημμένα αρχεία: