Διευκρινήσεις για τα πυρόπληκτα ζητούν από τον υπουργό τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014 04:27
Επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα απέστειλαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών (Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα της πρώτης δόσης του 2013 και η ένταξη των νέων δανείων κεφάλαιων κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην ρύθμιση. 

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/38310/0025 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της προηγούμενης (υπ’ αριθ. πρωτ. 1396/25-6-2014) επιστολής μας και της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου από τις τράπεζες προς τα καταστήματά τους για την εφαρμογή της υπ’αριθ. 2/38310/0025 απόφασης, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Παρά τις επισημάνσεις μας σχετικά με την πρώτη δόση του 2013, δεν υπήρξε η σχετική διόρθωση της απόφασης, προκειμένου να περιλαμβάνει ολόκληρο το έτος 2013. Συνεπώς, η αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλομένων δόσεων ξεκινά από τις 31/12/2013, δηλαδή δεν περιλαμβάνει την πρώτη δόση του έτους 2013 που έληγε την 30/6/2013. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα τη δυνατότητα άμεσης τροποποίησης της απόφασης στο σημείο αυτό, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις δύο δόσεις του έτους 2013.
Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τη σχετική υπηρεσιακή εγκύκλιο των τραπεζών, η δυνατότητα αναστολής δίνεται για τα δάνεια που αφορούν ρύθμιση υφισταμένων μέχρι την 25.8.2007 οφειλών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών των πυρόπληκτων νομών, αποκλείοντας έτσι τα νέα δάνεια, κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε επιχειρήσεις μετά την 25.8.2007. Ζητούμε να εξετάσετε την ένταξη και αυτών των δανείων στην παρούσα ρύθμιση με αντίστοιχη παράταση της λήξης τους την 31.12.2016.
Εν αναμονή των απαντήσεών σας στα ανωτέρω ζητήματα.
Με εκτίμηση,
Τα Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών
Αρκαδίας         Πρόεδρος   Ιωάννης Μπουντρούκας
Αχαΐας            Πρόεδρος   Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Ευβοίας           Πρόεδρος  Παναγιώτης Σίμωσης
Ηλείας             Πρόεδρος   Κων/νος Νικολούτσος
Λακωνίας         Πρόεδρος  Κων/νος Πανδής
Μεσσηνίας       Πρόεδρος Δημήτριος Μανιάτης