Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφ. Πελ/σου | Αποφύγετε την κατανάλωση άγριων μανιταριών

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 15:55

Ενημερωτική ανακοίνωση για την κατανάλωση μανιταριών από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, λόγω της άγνοιας του πληθυσμού και της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ εδωδίμων και δηλητηριωδών, αφού η διάκριση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς τις ειδικές μεθόδους ταυτοποίησης.Περί τα 89 περιστατικά σοβαρών δηλητηριάσεων έχουν καταγραφεί σε όλη τη χώρα τους τελευταίους μήνες, ενώ σύμφωνα με τεκμηριωμένη πληροφόρηση του Κέντρου Δηλητηριάσεων, στην Ελλάδα φύονται περίπου 2.000 είδη μανιταριών (muscaria           και phalloides), που προκαλούν δηλητηρίαση με διαφορετικό χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων μετά το γεύμα.

 

Ενημερώνεται το κοινό και ιδιαίτερα οι ομάδες πληθυσμού που ζουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων για την απόλυτη αποφυγή κατανάλωσης άγριων (και μόνο) μανιταριών, επισημαίνοντας ότι αν υπάρχουν συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση απαιτείται άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑΚΩΤΟΥ