Διημερίδα για το “Θεραπευτικό γίγνεσθαι” στο Ελληνικό Γορτυνίας

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 20:12

Το Σάββατο και την Κυριακή 20 και 21 Οκτωβρίου διοργανώνεται επιστημονική διημερίδα με τον τίτλο «θεραπευτικό γίγνεσθαι» στη Μαυράκειο σχολή που στεγάζεται η επαγγελματική σχολή της ΔΕΗ στο Ελληνικό Γορτυνίας.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το επιστημονικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο «Λόγος και Γραφή» με αφορμή τα 25 χρόνια λειτουργίας του σε συνεργασία με το «σύλλογο των απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας».Στη διημερίδα έχουν προσκληθεί επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων της ειδικής αγωγής οι οποίοι θα συμπληρώσουν την εμπειρία και τη γνώση τους και θα αναλύσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Παιδοψυχίατροι, κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί θα απαντήσουν σε πληθώρα ερωτημάτων της ειδικότητάς τους.

Τα στρογγυλά τραπέζια πέρα από τα 25 χρόνια λειτουργίας του κέντρου «Λόγος και Γραφή», αναφέρονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, στα συναισθήματα που αναδύονται σε όλους συναλλάσσονται με το παιδί και την δεύτερη ημέρα θα γίνει βιωματικό σεμινάριο για τους γονείς που θα αφορά στις αναπτυξιακές φάσεις της ελληνικής οικογένειας.

Η διημερίδα στοχεύει στο να αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου του ειδικού θεραπευτή σαν ισότιμο και ενεργό μέλος μιας πλήρους διεπιστημονικής ομάδας καθώς και στο να προτρέψει στην οργάνωση υψηλού επιπέδου επιστημονικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια.

Απευθύνεται σε όλους επιστήμονες που υπηρετούν το παιδί και την οικογένειά του όπως γιατρούς, ειδικούς θεραπευτές, δασκάλους, παιδαγωγούς και σίγουρα απευθύνεται σε γονείς που ζητούν έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις για την εξέλιξη των παιδιών τους.

Το κέντρο «Λόγος και Γραφή» είναι επιστημονικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1993 και ήταν αυτό που πρώτο πανελλαδικά ανέδειξε την αναγκαιότητα λειτουργίας μίας πλήρους διεπιστημονικής ομάδας στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική διημερίδα με τίτλο «θεραπευτικό γίγνεσθαι» που
διοργανώνεται το Σάββατο και την Κυριακή 20 και 21 Οκτωβρίου 2018, στη Μαυράκειο σχολή στο Ελληνικό Γορτυνίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους