Δήμοι, ιδιώτες και ΦοΔΣΑ υπόχρεοι για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (vid,ph)

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 20:02
Φωτογραφία αρχείου www.drt915.gr από την εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για το ΗΜΑ

Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΕΕ Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Μαΐου και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενημέρωσαν τους υπόχρεους για την εγγραφή τους στο ΗΜΑ αλλά και για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από τις αρχές του έτους.

Όπως ειπώθηκε στην εκδήλωση ο Νόμος ισχύει από παλιά, στις αρχές του έτους τροποποιήθηκε και κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγγραφεί χειρόγραφα, ενώ πλέον η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά.

Υπόχρεοι για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων είναι οι Δήμοι που ασχολούνται με την αποκομιδή απορριμμάτων αλλά και την επεξεργασία τους, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και βέβαια κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τη διαχείριση αποβλήτων ή παράγει η ίδια απόβλητα.

Μεταξύ άλλων πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο διαχείρισης, στο είδος των αποβλήτων αλλά και στο χώρο που αυτά εναποτίθενται.

Να αναφέρουμε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (“Υποστήριξη”).

Πρόκειται για online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην :
– τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων
– ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους
– δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
– δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
– βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.
– έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού
– διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών
– εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

 

Δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Ενημέρωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων