Δημοπρασία για την προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων στο Δ.Γορτυνίας

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 20:13

Η Πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα.
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Μαγούλιανα.
3. Έγκριση της αριθμ. 1004/12-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου: «Προστασία πρανών αγροτικής οδού παράπλευρα του Ποταμού Λάδωνα στον οικισμό Τουμπιτσίου».
4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδού Βοδίνο προς Βιδώνι».
5. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδού Σύρνα-Παναγιά».
6. Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Εκβραχισμός και κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης εντός οικισμού Τροπαίων».
7. Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βυζικίου».
8. Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Έργα απορροής ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Καστρακίου».
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών δημοτικής οδοποιίας που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Γορτυνίας».
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Έργα Δήμου Γορτυνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες».
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την υπηρεσία: «Προσωρινή διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου Γορτυνίας 2019».
12. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου Ιωάννη Νικολάου Ζαφειρόπουλου στην Τ.Κ. Βαλτεσινίκου.
13. Ορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή για την ακίνητη περιουσία Συμεώνος Κατσίνη.
14. Αίτηση εταιρείας «ΜΠΑΦΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για παράταση επαγγελματικής μίσθωσης.
15. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
16. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2019.
17. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί καταπάτησης δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Οχθίων.
18. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί ακύρωσης εγγραφής στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
19. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 13-03-2019.
20. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 19-03-2019.
21. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Γορτυνίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης στις 21-03-2019.
22. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 27-03-2019.
23. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 02-04-2019
24. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 09-04-2019 (ΚΛ187/1-2-2019).
25. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γορτυνίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στις 09-04-2019 (ΚΛ225/7-2-2019).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας