Δήμος Γορτυνίας | Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους στην Οικονομική Επιτροπή

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 15:54

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη

Ορίζεται ως τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή με θητεία από 04.10.2020 έως 06.11.2021 τον Αντιδήμαρχο κο Ευστάθιο Καγιούλη του Αποστόλου σε αντικατάσταση του κου Κωνσταντίνου Σταθά του Γεωργίου.Δείτε ολόκληρη την απόφαση

Αντικατάσταση και ορισμός τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή 6ΗΩΚΩ90-3ΣΨ