Δήμος Γορτυνίας | Συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018 17:07

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην
Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 31 του μηνός
Αυγούστου έτους 2018 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Βασίλειο Οικονομίδη στην μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Γορτυνίας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου«Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης του Δημοτικού Σχολείου Βαλτεσινίκου».
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφώνπου προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας» (Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας).
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία στο Δήμο Γορτυνίας» (Δίκτυο ύδρευσης Σέρβου – Αράπηδες).
5. Έγκριση παράτασης του έργου «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Γορτυνίας» (Δ.Ε.Ηραίας).
6. Έγκριση εργασιών στο κτίριο Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δόξας.
7. Έγκριση εργασιών κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων έμπροσθεν οικίας κ. Αλεξοπούλου Αθανασίας στην Τ.Κ. Κοντοβάζαινας.
8. Εγκριση νέων θέσεων στάθμευσης οχημάτων Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας.
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
10. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Μαγουλιάνων λόγω άγονου διαγωνισμού.
11. Έγκριση πρακτικών εκκαθαριστών ΑΔΕΛ.
12. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας και της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.
13. Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.
14. Αναμόρφωση Σχεδίου Δράσης και Προϋπολογισμού 2018 της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.
15. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας, στις 31 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Διάθεση ποσού έκπτωσης των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης καιαντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού» για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την ολοκλήρωση δρόμου πυροπροστασίας στην Τ.Κ.Σέρβου».
2. Διάθεση ποσού έκπτωσης των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» για την ανάθεση: α) της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για την ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Σέρβου – Αράπηδες» και β) Της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Σέρβου – Αράπηδες».
3. Απαλλαγή υπολόγου για το Α/242/2018 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 293,07€.
4. Απαλλαγή υπολόγου για το Β/49/2018 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 16.279,33€.
5. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Μητροπούλου Γεωργίας για την εξακρίβωση της επαγωγής της κληρονομιάς του Ηλία Γκίνη του Αντωνίου στο Δήμο Γορτυνίας.
6. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Μητροπούλου Γεωργίας για την αυτοδίκαιη παράταση της συμβάσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Λαγκάδια.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000 € ως πρώτη δόση από την Επιχορήγηση ετήσιου προγράμματος δράσης κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Γ.
8. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων.
9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ)
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια πλακών για την εργασία επίστρωσης πλακών έμπροσθεν πλατείας επί της κοινοτικής οδού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου».
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.324,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Εργασία επίστρωσης πλακών έμπροσθεν πλατείας επί της κοινοτικής οδού στην Τ.Κ. Θεοκτίστου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας