Δήμος Γορτυνίας| Ζωντανά στις 17:00 συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και Προϋπολογισμός

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 13:59

Σήμερα στις 17:00 η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτυνίας και η Ψήφιση του Προϋπολογισμού στις 19:00, θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω Facebook:

https://fb.me/e/1Xbg2kGX1ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Αποδοχή ποσού 29.920,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας (Α΄ κατανομή).
  2. Αποδοχή ποσού 23.058,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας.
  3. Διοργάνωση του 3ου Θερινού Σχολείου για τον Αγροτικό Χώρο ως Πολιτιστική Κληρονομιά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
  4. Πρόταση συνδιοργάνωσης εργαστηρίου – Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές» από το δίκτυο πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», το «EUROPE DIRECT Πελοπόννησος» και το Δήμο Γορτυνίας.
  5. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού για την λειτουργία της ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.
  6. Αίτημα του κου Ιωάννη Αντωνακόπουλου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκορά για έγκριση εργασιών.
  7. Υποβολή πρότασης για την συμμετοχή και ένταξη του Δήμου Γορτυνίας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».
  8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για την παραχώρηση χρήσης οχήματος (υδροφόρα).
  9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Τριποταμιάς.
  10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Παλούμπα.