Δήμος Μεγαλόπολης | Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολικών μονάδων την Παρασκευή

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 15:27

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δομές που λειτουργούν με ευθύνη των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 08:15 το πρωί.