Δήμος Ν.Κυνουρίας | Παράταση για ρύθμιση οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 17:41
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η ανακοίνωση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την παράταση στην προθεσμία ρύθμισης οφειλών σε δήμους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ενημερώνει τους πολίτες ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’): “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” δόθηκε  παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμουςέως 31.12.2019.Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία αρχικά έληγε την 16.09.2019.

Επιπλέον με την παρ.1 του άρθρου έκτου της ανωτέρω ΠΝΠ αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο) ή στα τηλέφωνα 27573 602010, και 27573 60208 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας