Δήμος Ν.Κυνουρίας | Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020 12:53
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)              41. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 10/2020 αποφάσεως της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. με θέμα<<Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για τη δημιουργία Κ.Α. δαπανών Π.Ο.Ε. για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων έτους 2019>>.
2)              42. Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 19/2020 αποφάσεως της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. με θέμα:<<Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του  Κ.Α. δαπανών 15-6473.001 με τίτλο:*Δαπάνες κοινωνικών δραστηριοτήτων*>>.
3)            43. Περί εγκρίσεως της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:<<Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας>>.
4)            44. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λεωνιδίου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος