Δήμος Τρίπολης | Απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 14:53

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης:

Με την αρ. 150/2020 Α.Δ.Σ. Δήμου Τρίπολης (ΑΔΑ:ΩΩ11ΩΗΡ-ΝΛ9) εγκρίθηκε εξαιρετικά και μόνο για το έτος 2020 η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το χρονικό διάστημα από 01-03-2020 και για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνεται στις Α.1062/2020 και Α.1061/2020 (ΦΕΚ 1043/τ. Β’/26-3-2020) Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και όσων επιχειρήσεων ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με νεότερες Υπουργικές  Αποφάσεις.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης ή στο e-mail: esoda@tripolis.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου η Δ/νση Οικονομικών να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που έχουν καταβληθεί:

  1. Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  2. Αντίγραφο ενεργών Κ.Α.Δ. όπως αυτοί προκύπτουν από εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του συστήματος TAXISNET.
  3. Αντίγραφο Ε3 φορολογικού έτους 2018.
  4. Αντίγραφο των, από 01-03-2020 έως και το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εκδιδομένων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και των εξοφλητικών αποδείξεων αυτών.
  5. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού.

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ