Δήμος Τρίπολης| Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής «κεκλεισμένων των θυρών»

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 11:31
Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 13.00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, «κεκλεισμένων των θυρών» με τα παρακάτω θέματα:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, να προσέλθετε  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄ όροφος σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, «κεκλεισμένων των θυρών», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

 1. Περί εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 102.278,58 €
 1. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ στις 4-1-2017»
 1. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου: «Εργασίες για την υποδομή ηλεκτροδότησης γηπέδου στο χώρο προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων, στην περιοχή “Μεγαβούνι” της ΔΕ Βαλτετσίου»
 1. Περί παράτασης της πράξης: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
 1. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού
 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Τρίπολης» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ
 1. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του αγώνα υπεραπόστασης δρόμου 140 χλμ που θα πραγματοποιηθεί στις 31/10-1/11/2020 (Δρόμος Αθανάτων)
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, κατά της υπ’ αριθ. 158/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης, να την προσδιορίσει και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης να καταθέσει  αίτηση αναστολής εκτελέσεως μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής, κατά της υπ’ αριθ. 158/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης και του ιδιώτη Τ. Η. του Π. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης και να παρασταθεί κατά την εκδίκαση αυτών ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτών  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει σημείωμα και προτάσεις, να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου  να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης, την 11η.11.2020, όσο και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση της από 13/3/2020 με αρ. πρωτ. 2492 εκθέσεως αναιρέσεως που άσκησε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος στην υπόθεση ENERGA POWER TRADING A.E. & HELLAS POWER A.E. υποβάλλοντας υπόμνημα, ενεργώντας τα νόμιμα και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο προς περαίωση της εντολής αυτής και προς υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 20-11-2020,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της από 28-9-2020 και με αρ. κατάθεσης 324/2020   κλήσης ιδιώτη για επανάληψη συζήτησης – ανακοπής κατά κατασχετηρίου έκθεσης κατά του Δήμου Τρίπολης, μετά την 112/2019 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης,  ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης,  κατά της υπ’ αριθ. 192/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης  και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής  για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής
 1. Διαγραφή μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης του Περιπτέρου επί του πεζοδρομίου Δημητρακοπούλου και Τάσου Σεχιώτη
 1. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος»
 1. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την αξιολόγηση των ενστάσεων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ 17/10/2020, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής ΕπιτροπήςΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ