Δήμος Β.Κυνουρίας | Παράταση για τη ρύθμιση οφειλών ύδρευσης

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 19:04

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας παρατείνεται μέχρι 31/12/2019 η προθεσμία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης, κατόπιν τροποποίησης των άρθρων 110 & 111 του Ν. 4611/2019( ΦΕΚ 73 Α).

H ευνοϊκή ρύθμιση μπορεί να καθοριστεί μέχρι και 100 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 20€ και με διαγράφη των προσαυξήσεων ως ακολούθως:Α. Εφάπαξ καταβολή οποιουδήποτε ύψους οφειλής, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων.

Β. Από δύο(02) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% των προσαυξήσεων.

Γ. Από είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70% των προσαυξήσεων.

Δ. Από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δυο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.

Ε. Από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% των προσαυξήσεων.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

Συνημμένα αρχεία: