Δήμος Β.Κυνουρίας| Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής & Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Δ. Ρωσσέτου

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 14:52

Ο Δήμος Β.Κυνουρίας δημοσιεύει Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής & της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου σε συνεδρίαση.

Αναλυτικά :Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
  2. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 13:00 μ.μ., στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί  απόφαση στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση δαπάνης για συντήρηση ακινήτων ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Δημητρίου Ρωσσέτου (αντικατάσταση πόρτας) και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ