Δήμος Β.Κυνουρίας | Συνεδριάζουν Οικονομική και Επιτροπή Κληροδοτήματος Κοντογιάννη

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020 15:32

Προσκλήσεις για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής και για συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Κοντογιάννη

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα: 

  1. Αποδοχή επιχορήγησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων κολυμβητικών αγώνων ανοιχτής θαλάσσης.
  2. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020 για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων κολυμβητικών αγώνων ανοιχτής θαλάσσης.
  4. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2019.

 

 

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και  ώρα 13:00 μ.μ.,  στο γραφείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Επικαιροποίηση της αριθμ. 2/2019 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος Ν. Κοντογιάννη περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης παλαιού κοινοτικού γραφείου Καστάνιτσας.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόσυρση της υποβληθείσης προσφοράς για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού κοινοτικού γραφείου Καστάνιτσας» από τον ορισθέντα ως ανάδοχο του έργου.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού κοινοτικού γραφείου Καστάνιτσας».