Δήμος Β.Κυνουρίας | Στην επιτροπή διαβούλευσης η τιμή του ελαιολάδου

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 18:35
Ελιές-λάδι δύο από τα κορυφαία προϊόντα της Πελοποννήσου. Πηγή φωτογραφίας flynews.gr

Τα προβλήματα με την τιμή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς θα συζητηθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δ.Βόρειας Κυνουρίας.

Δείτε την πρόσκλησηΣας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συζήτηση και κατάθεση απόψεων – προτάσεων, από τους ελαιοπαραγωγούς, τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με την τιμή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς – αναζήτηση πιθανών λύσεων.

Συνημμένα η σχετική πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία: