Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Αιτήσεις συμμετοχής μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019 09:23

Σας γνωρίζουμε ότι το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση υπογράφεται από τον εκάστοτε γονέα και όχι από τους μαθητές, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Κηδεμόνα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (έτους 2018).

Βεβαίωση αναπηρίας κηδεμόνα ή τέκνου (προαιρετικά).

Κάρτα ανεργίας (προαιρετικά).

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνετε σκόπιμο να κατατεθεί.

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το εκτυπώσετε από το συνημμένο, στην παρούσα ανακοίνωση, αρχείο ή να το παραλάβετε από το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας (Γραφείο Δημάρχου – πέτρινο κτίριο), όπου κατατίθεται και η σχετική αίτηση.

Αρμόδια υπάλληλος Μποβολανέα Βίκη, τηλ. επικοινωνίας: 27553 60101.

Υπενθυμίζουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (αδιόριστοι, διορισμένοι, συνταξιούχοι), οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων με τίτλους σπουδών που συνάδουν με τα μαθήματα Γυμνασίου & Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάκοπτη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για 5η συνεχόμενη χρονιά.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Γεώργιος Καμπύλης

Συνημμένα αρχεία: 

aitisi_mathiton.pdf