Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε συνεδρίαση

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 16:20

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τις παιδικές χαρές του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων.
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος μεταξύ των Ο.Τ. 30 και 35 στην Κοινότητα Παραλίου Άστρους από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ