Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | Πρόσληψη δύο ειδικών συνεργατών

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 16:21

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας γνωστοποιεί την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Μίας (1) θέσης Τ.Ε. ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, για θέματα Διοικητικά, οικονομικά, λογιστικά και ελέγχων δαπανών.
  • Μίας (1) θέσης Τ.Ε. ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, για θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στην περιφέρεια του Δήμου (θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων, αγροτικής παραγωγής, αλιείας και ζωϊκής παραγωγής).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο ή την ανάρτησή της στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο και τις λεπτομέρειες της γνωστοποίησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: ΕΔΩ