Η δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research για τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 11:41

Σε μία έρευνα κοινής γνώµης για την καταγραφή των πολιτικών και κοινωνικών τάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο προχώρησε η ΚΑΠΑ Research (µέλος του ΣΕ∆ΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR για τη διεξαγωγή και δηµοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώµης) στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάστηκαν στο κανάλι TV Super.Στην έρευνα αυτή ρωτήθηκαν 773 άτομα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας, δηλαδή στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Κορινθίας, το χρονικό διάστημα 13 Νοεµβρίου – 6 ∆εκεµβρίου 2017.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε τη µέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου.

Στη δημοσκόπηση υπάρχουν ερωτήματα τα οποία αφορούν τα σημαντικότερα προβλήματα κάθε περιοχής, τη δημοτικότητα των βουλευτών στους νομούς της Περιφέρειας, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και των Δημάρχων (από τις πρωτεύουσες των νομών).

Όλη τη δημοσκόπηση, μπορείτε να τη διαβάσετε παρακάτω:

2017_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ