Δημοτικό Συμβούλιο…

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 07:30

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, στις 8.00 το βράδυ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, στην αίθουσα «Αλεξόπουλου Παναγιώτη» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο.Συνολικά, τα θέματα τα οποία έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν, είναι δεκατρία.

Πιο συγκεκριμένα, θα ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα :

1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών.

2. Έγκριση προσωρινής παραχώρησης 7ου δημοτικού σχολείου Τρίπολης για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στις 25 Ιουνίου 2011.

3. Διαγραφή οφειλών δημότη από παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εγγραφή εσόδου με τίτλο: «Βελτίωση ποιότητας ζωής των τσιγγάνων και ειδικότερα για αγορά γης».

5. Περί επιχορήγησης του Σωματείου των εν Τριπόλει Συλιμνιωτών «η Αγία Κυριακή».

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – διαμόρφωση της οδού Παπαρηγοπούλου».

7. Έγκριση της με αριθμ. 21/2011 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) του Δήμου Τρίπολης αναφορικά με τον καθορισμό των εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. της επιχείρησης .

8. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΠΕ Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2011.

9. Μετατόπιση στύλου (κολόνα) ΔΕΗ πλησίον της οικίας κληρονόμων Αθανασίας χήρας Δημητρίου Παναγόπουλου στην Τοπική κοινότητα Λεβιδίου.

10. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων σε δημοτικά ακίνητα που εκμισθώνει ο Δήμος Τρίπολης.

11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης έτους 2011.

12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.

13. Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.