Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας | Προσλήψεις για το “Βοήθεια στο σπίτι”

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 08:59

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην
Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 22 του μηνός
Φεβρουαρίου έτους 2019 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή μέλους Οικονομικής Επιτροπής σε αντικατάσταση ανεξαρτητοποιηθέντος Συμβούλου.
2. Έγκριση Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας Προϋπολογισμού 2019) Δήμου Γορτυνίας.
3. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών και δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
4. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 7 του ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ για το έργο
«Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων».
5. Ενέργειες για την αποκατάσταση ποιότητας ύδρευσης στην Τ.Κ. Τριποταμιάς.
6. Συμμετοχή στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την 13η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών.
7. Έγκριση τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Τροπαίων».
8. Παράταση προθεσμίας του έργου «Περίφραξη οικοπέδου στον οικισμό Καρκαλούς».
9. Εγκριση εργασιών διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου, παιδικής χαράς στον οικισμό Μάρκου.
10. Έγκριση εργασιών διαμόρφωσης χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων, παιδικής χαράς και
αναψυχής στον οικισμό Αγιονερίου Λουτρών.
11. Διευθέτηση κυκλοφορίας δρόμου στην Τ.Κ. Σπάθαρη.
12. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για το «Βοήθεια στο Σπίτι».
13. Τροποποίηση καταστατικού του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.
14. Απαλλαγή – διαγραφή τελών ύδρευσης σε δωρήτρια έργου στην Τ.Κ. Κοντοβάζαινας.
15. Αναδοχή οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων με βάση τον Ν. 4575/2018.
16. Έγκριση δαπανών για την συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς και βραβεύσεις.
17. Αντικατάσταση υπολόγου για τη διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου.
18. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
19. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Γορτυνίας οικονομικού έτους 2019.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ