Δημοτικό Συμβούλιο | Ομόφωνη απαίτηση να προχωρήσει σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την πόλη

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 20:53

 

Για το έργο “Αποχέτευση ομβρίων υδάτων περιοχής Φιλικών και Περιφερειακής οδού Δ.Κ Τρίπολης” έγινε συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο κι εκεί διαπιστώθηκε μία ομόφωνη διάθεση να απαιτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το έργο αυτό να ενταχθεί σε πρόγραμμα και να προχωρήσει.Τη σημασία αυτού του έργου για την πόλη επισήμανε τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης, όσο και οι κύριοι Σμυρνιώτης, Τσιαμούλος και Βόσνος, ενώ στο τέλος λήφθηκε μια ομόφωνη απόφαση να απαιτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει αυτό το έργο κατά προτεραιότητα, διότι αποτελεί μια σημαντική αντιπλημμυρική υποδομή για την περιοχή μας.