Δύο υποτροφίες σε πρωτοετείς Αρκάδες φοιτητές από το Μπακοπούλειο Κοινωφελές Ίδρυμα

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 16:41

Με σχετική ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Μπακοπουλείου Κοινωφελούς Ιδρύματος, γνωστοποίησε την προκήρυξη δύο υποτροφιών σε δύο Αρκάδες πρωτοετείς φοιτητές. Αναλυτικά η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Δ.Σ. του Μπακοπουλείου Κοινωφελούς Ιδρύματος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση και με την υπ΄ αριθμόν 2/2021/ 06-12-2021 πράξη του, προκήρυξε, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δύο υποτροφίες. Απευθύνεται στους Αρκάδες πρωτοετείς φοιτητές.Αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται, στην οδό Φιλελλήνων 8, ά όροφος στην Τρίπολη, στον αριθμό τηλεφώνου 2710224591, Τρίτη ως και Παρασκευή από 11.00 ως και 14.00, μέχρι την 28-02-2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Μ.&Κ. κ. Αλέξανδρος
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΑΚΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αρκαδίας.».