Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 19:46

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου.

Δείτε τις προσκλήσειςΚαλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην
Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 του μηνός
Δεκεμβρίου έτους 2019 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μόνο
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση
του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017
Δήμου Γορτυνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, με τα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση εκσκαφών στον ΟΤΕ, σε διαδρομές τηλεφωνικών δικτύων σε δημοτικούς χώρους για το 2020, για την ικανοποίηση έκτακτων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
2. Γνωμοδότηση περί χαρακτηρισμού ως μνημείου ακινήτου στα Λαγκάδια, ιδιοκτησίας
σωματείου «Ανθη της πέτρας».
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γορτυνίας στην Επιτροπή ΕΑΠ.
4. Αίτηση για άδεια κατασκευής ξύλινου πατώματος, έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας
Μπαμπίλη, στην πλατεία Βυτίνας.
5. Αίτηση διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστήματος «Ναϊάδες» στην πλατεία
Βυτίνας.
6. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γορτυνίας έτους 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ