Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την 1η Φεβρουαρίου

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 20:31

Οι προσκλήσεις για τις δύο συνεδριάσεις

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (4/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (1η) Φεβρουαρίου (2019) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: Περί της μείωσης Δημοτικών φόρων και τελών [Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.)] για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 2ο: Περί της κατάρτισης προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του έτους 2019. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 3ο: Επί εγγράφου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αρκαδίας με θέμα «Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και του ΠΔ 23/2000 για το έτος 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (5/2019) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (1η) Φεβρουαρίου (2019) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, με θέματα της ημερήσια διάταξη το παρακάτω:

 

Θέμα 1οΠερί της ψήφισης, του Προϋπολογισμού έτους 2019, Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί της ψήφισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και των Νομικών Προσώπων: α) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας, β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Ν. Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κολινιώτης Δημήτριος