Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στην Τρίπολη

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019 10:16

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα γίνουν τη Δευτέρα 30/12/2019.

Στις 3.00 το απόγευμα η πρώτη συνεδρίαση αφορά την έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως -ισολογισμού – απολογισμού Δήμου Τρίπολης έτους 2018.Στις 4.00 το απόγευμα η δεύτερη συνεδρίαση αφορά τα παρακάτω θέματα.

 1. Περί τροποποίησης της με αρ. 458/2014 απόφασης περί επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων
 2. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Παναγίτσας
 3. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κώμης
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης στην ΠΕ Αρκαδίας
 5. Παράταση προθεσμίας για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προυπολογισμού 1.200.000,00 €
 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Πρωτόκολλο έγκρισης προπλάσματος της Επιτροπής γνωμάτευσης καλλιτεχνικής αρτιότητας μνημείου, σχετικά με δωρούμενο μνημείο «Ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα δύο μορφών της οικογένειας δωρητών του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λίμνης του Δήμου Τρίπολης»
 7. Οριοθέτηση τμήματος του μικρού υδατορέματος στην ΤΚ Βλαχοκερασιάς του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης και λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2018
 9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων Δήμου Τρίπολης»
 10. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Τρίπολης, μετά από αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίπολης σε τμήμα της οδού Οικονομίδου, εντός σχεδίου Τρίπολης.
 11. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσεων σε τμήμα δημοτικής οδού (μεταξύ των οδών Τεγέας & Βαλαωρίτου, εντός σχεδίου Τρίπολης) και κατάλληλη σήμανση, για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των μαθητών και εργαζομένων στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο συστεγάζονται τα ΕΠΑΛ Τρίπολης, ΙΕΚ Τρίπολης και ΣΔΕ Τρίπολης.
 12. Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 325 (Πλατεία Άρεως – χώρος Δημοτικού Τουριστικού περιπτέρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
 13. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Άλλες υπηρεσίες εστίασης» ιδιοκτησίας Σταματόπουλου Θεόδωρου του Κων/νου, που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 36 στην Τρίπολη.