Δύο θέσεις εργασίας για κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Β.Κυνουρίας

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 12:38

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιών ηλικίας 5-12 ετών με ελαφρά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα» και β) «Φυσιοθεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7- 2021.

Συνημμένα αρχεία: