Δνση Α’θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας | Ενημέρωση για τρόπους εξυπηρέτησης εκπαιδευτικών και κοινού

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 10:06

Με ανακοίνωση η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας, Φώτη Γκέσουρα, γνωστοποιείται ότι η Διεύθυνση Α’θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας από τις 30 Μαρτίου και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών θα εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς και το κοινό αποκλειστικά και μόνο: α) τηλεφωνικά (στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710 222596, 2710 239986, 2710 223134, 2710 222441), β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email: mail@dipe.ark.sch.gr) ή γ) με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας-fax (τηλεομοιότυπο-fax: 2710 225311).

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση των όποιων αιτημάτων μέσω των ανωτέρω εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται επίσκεψη στον χώρο της Υπηρεσίας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση για την ημέρα και ώρα της προσέλευσης.Επίσης, στην Υπηρεσία θα τηρείται βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.