Δωρεά συστημάτων καθαρισμού και απολύμανσης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ΠΕΔ Πελοποννήσου

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 13:33

Ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναφέρει:

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και σε συνεννόηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), διατέθηκαν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης.  Ένα μέρος από αυτά τα  συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης, παρέδωσε, την Παρασκευή 27 Μαϊου 2022, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δημήτρης Μαραβέλιας, στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δήμαρχο Άργους- Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο.

Στη συνέχεια και με ευθύνη της ΠΕΔ Πελοποννήσου, τα συστήματα καθαρισμού θα διανεμηθούν σε όλους της Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους.