Δωρεάν προπονήσεις αθλημάτων σε υποψηφίους Σχολών από το Νομικό Πρόσωπο!

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 15:20

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχώρησε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους ΣΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών να προπονηθούν από γυμναστή – υπάλληλο του Νομικού Προσώπου δωρεάν!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης αναφέρει:«Το Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Τρίπολης ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους μαθητές,  οι οποίοι προτίθενται να δηλώσουν συμμετοχή σε σχολές που απαιτούν για την εισαγωγή φοιτητών βαθμολογία σε αθλήματα ότι, στο Δ.Α.Κ. Δήμου Τρίπολης θα υπάρχει  Γυμναστής, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης, ο οποίος θα προπονεί τους εν λόγω μαθητές δωρεάν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, προσκομίζοντας  στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης αίτηση, ανάλογη βεβαίωση από το σχολείο τους καθώς και βεβαίωση υγείας από κρατικό φορέα, προκειμένου να καταρτιστούν τμήματα αθλουμένων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. και στο τηλέφωνο 2710233351. Υπεύθυνη υπάλληλος κα Τσιακίρη Ανθή.».